Wsparcie ośrodka

Wsparcie ośrodka

  • Udostępnianie wyszkolonych koordynatorów badań dla Ośrodków
  • Kontrola jakości dokumentów źródłowych oraz dokumentów badania
  • Szkolenie personelu ośrodka
  • Przygotowanie wzorów dokumentów dokumentacji źródłowej
  • Wynajem urządzeń do zastosowania w realizacji badań klinicznych
  • Realizacja zwrotu kosztów pacjenta
Wsparcie ośrodka - CCTS

Skontaktuj się
z nami

CCTS Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 45/143, 01-210 Warszawa
NIP: 527 281 29 21
KRS: 0000686029