Rekrutacja
i retencja Pacjentów

Rekrutacja i retencja Pacjentów

Narzędzia używane w codziennej pracy:
  • Obsługa serwisu internetowego
  • Reklama (wsparcie w przygotowaniu materiałów do oceny Komisji Bioetycznej)
  • Polecenia (refferals) od lekarzy pierwszego kontaktu
  • Udział w konferencjach i spotkaniach branżowych
  • Współpraca z organizacjami pacjentów
Rekrutacja i retencja Pacjentów - CCTS

Skontaktuj się
z nami

CCTS Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 45/143, 01-210 Warszawa
NIP: 527 281 29 21
KRS: 0000686029