Monitoring

Monitoring

  • Wieloletnie doświadczenie w różnych obszarach terapeutycznych badań z leczniczym produktem badanym i wyrobów medycznych
  • Wyszkoleni pracownicy badań klinicznych (CRA/CTA) zaangażowani w projekt
  • Rejonizacja - zespół zlokalizowany w różnych regionach kraju umożliwia szybsze dotarcie do Ośrodka i mniejsze koszty dojazdu
  • Optymalizacja kosztów dzięki elastyczności personelu.
  • Monitorowanie oparte na ocenie ryzyka (RBM)
  • Wybór ośrodków, wizyty inicjujące, rutynowe wizyty monitorujące oraz zamykające ośrodek
  • Wizyty zdalne
Monitoring - CCTS

Skontaktuj się
z nami

CCTS Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 45/143, 01-210 Warszawa
NIP: 527 281 29 21
KRS: 0000686029