Jakość

Jakość

  • Przygotowanie ośrodka i zespołu do audytu i/lub inspekcji ("mock inspection")
  • Audyt wewnętrzny systemów lub procesów
  • Przeprowadzanie audytów zewnętrznych
  • Kontrola jakości tłumaczeń
  • Wizyty co-monitoringowe
Jakość - CCTS

Skontaktuj się
z nami

CCTS Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 45/143, 01-210 Warszawa
NIP: 527 281 29 21
KRS: 0000686029